Svježe vijesti:

LUKAVAC USKORO DOBIJA PJEŠAČKU ZONU I GRADSKI TRG

Foto : Ilustracija

Lukavac uskoro dobija pješačku zonu i gradski trg: Općina raspisala konkurs za izradu idejnog rješenja
Općina Lukavac je u ponedjeljak 11. decembra 2017. godine raspisala nagradni konkurs za izradu idejnog rješenja Urbanističkog projekta “Gradska pješačka zona u Lukavcu”.

U Odluci o pristupanju izradi Urbanističkog projekta, koje je OV donijelo marta 2017.g., navedeno je, da će se pješačka zona prostirati na površini od 107.023 m2, kao i da intervencije u budućoj zoni moraju biti usaglašene sa prostornim mogućnostima.

Urbanističkim projektom treba obezbijediti primjerene društvene i komercijalne sadržaje, kao i prostore za dječija i omladinska igrališta, te sadržaje za rekreaciju stanovnika sa elementima urbanog mobilijara – stoji u Odluci Općine Lukavac.

U istom dokumentu se navodi da je prioritet razvoj pješačkog i biciklističkog saobraćaja, te šetnica.

Navedeno je, da je u dijelu koji je predviđen za pješačku zonu potrebno zabraniti podizanje ograda, osim uz postojeće obdanšte i zgradu Islamskog kulturnog centra sa džamijom koja je u izgradnji.

U odluci takođe stoji, da je potrebno definisati i planirati uređenje javnih površina, odnosno ljetnih i zimskih bašta ugostiteljskih objekata, zatim tendi, kioska, displeja, reklamnih panoa, kao i zelenih površina i zelenih ostrva sa dizajniranim nadstrešicama, te tipskih kontejnera za komunalni otpad.

Planiranu pješačku zonu treba opremiti neophodnom mrežom i uređajima komunalne infrastrukture – elektro-energetika, javna rasvjeta, PTT veze, vodovod, kanalizacija, toplifikacija i drugo.

Takođe, sagledat će se mogućnost za izgradnju centralnog gradskog trga koji bi bio povezan sa šetnicom i parkovima.

Finansijska sredstva za izradu idejnog rješenja Urbanističkog projekta obezbijediće Općina Lukavac, u iznosu od oko 40.000 KM, dok će se stvarni troškovi izrade Urbanističkog projekta utvrditi provođenjem tendera.

Rok za prijem ponuda je 11. januar 2018. godine.

LTK INFO / Općina Lukavac