Svježe vijesti:

LUKAVAC - Predstavnice Švicarskog Crvenog križa u Općini Lukavac: Potpisivanje Ugovora Zdravlje i starenje – komponenta Njega i pomoć u kući


Danas je u Općini Lukavac potpisana komponenta Ugovora „Zdravlje i starenje“ Njega i pomoć u kući, čije je trajanje predviđeno do 31. decembra 2020.g. Radi se o učešću Općine Lukavac u sufinansiranju ovog humanog projekta i Centra za njegu i pomoć u kući u naredne tri i po godine. Naime, do sada je projekat u cjelosti finansirao Švicarski crveni križ, a od jula 2017.g., to je obaveza i jedinica lokalnih samouprava u kojima se provodi. Ugovorom je predviđeno  da to u 2018.g. iznosi minimalno 15.000,00 KM, dok će se taj iznos povećavati u narednim godinama. Cilj ove međunarodne organizacije, koja na području Bosne i Hercegovine djeluje duže od 20 godina, je da se nakon 2020.g., do kada je predviđeno finansiranje, nastavi kontinuitet rada Centra, uz finansijsku pomoć Općine Lukavac.


Projekat se na području općine Lukavac implementira od 2014.g. i trenutno se usluge pružaju za 80 korisnika, ali potrebe su daleko veće. Otvaranjem Centra za njegu i pomoć u kući u prostorijama Crvenog krsta/križa općine Lukavac, stvorena je mogućnost pružanja pomoći građanima treće dobi kojima je pomoć potrebna. Svakodnevni angažman medicinske sestre, četiri njegovateljice i aktivnih volontera koji pružaju različite društvene usluge, zapažen je od strane korisnika, a dobra saradnja sa ekipom Doma zdravlja Lukavac, koju ističe Mustafa Osmanović sekretar Crvenog križa/krsta općine Lukavac, čini još potpunijim usluge koje pruža Centra za njegu i pomoć.


LTK INFO