Svježe vijesti:

LUKAVAC - PITANJE GRAĐANA UPUĆENO JP "RAD" LUKAVAC - KOJI SU RAZLODI BLOKADE RAČUNA I KADA ĆEMO SE MOĆI LIJEČITI


Na našu adresu stigla je poruka uz molbu da budu objavljena dva pitanja u kojoj građanin općine Lukavac pitaju menadžmentu i direktoru JP "RAD" Lukavac, a pitanja se odnosi na to, da pojasne razlog blokade računa ovog preduzeća. Radnicima preduzeća veliki problem stvara to što ne mogu ovjeriti zdravstvene knjižice, te se ne mogu liječiti u okviru zdravstvene zaštite koja im se odbija od ličnog dohodka,

Građani i radnici ovog preduzeća po našim saznanjima krive menadžment JP "RAD" Lukavac, a obzirom da vjerovatno znaju razloge, cinično pitaju, hoće li i ovaj put nekako Delić biti kriv, aludirajući na općinskog načelnika Dr. Edina Delića.

Ovom prilikom pozivamo menadžment JP "RAD" Lukavac da se oglasi, ne nama, već svojim oboljelim radnicima sa odgovorom, na gore navedena pitanja o razlozima blokade računa, kao i o tome kada će moći ovjeriti svoje zdravstvene knjižice, kako bi ostvarili pravo na liječenje.


LTK INFO