Svježe vijesti:

LUKAVAC - BEZ STRUJE ZBOG RADOVA G.POLJICE, D. POLJICE. VIJENAC, BABICE I BABIĆI


Pored Lukavca  takođe Tuzla, Gradačac i Srebrenik  naredna dva dana s prekidima u isporuci električne energije zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži.

Dana 05.12.2017. godine (utorak) na području:

1. Grada Tuzla u naselju Debelo Brdo u vremenu od 8:30 do 15:30 sati.

2. Općine Gradačac u naseljima: Vida 1, Skenderi, Mejremići,Rakija, Lukavac Gornji i Rajska u vremenu od 09:00 do 10:00 sati.

Dana 06.12.2017. godine (srijeda) na području:

1. Grada Tuzla u naseljima : Sepetari i Put Križani u vremenu od 08:30 do 12:30 sati.

2.Općine Srebrenik u naseljima: Špionica, Krč, Vrela, Gornji Hrgovi, Lovačka kuća, Cerik, Tutnjevac, Špionica centar, Srednja Špionica, Jošak, Polja i Kosica Dežići u vremenu od 09:00 do 13:00 sati.

3.Općine Lukavac u naseljima: Gornje Poljice, Donje Poljice, Vijenac, Babice i Babići (vikend naselje) u vremenu od 10:00 do 13:00 sati.

LTK INFO