Svježe vijesti:

KONAČNO ĆE GIKIL DOBITI SISTEM ZA KONTINUIRANI MONITORING OKOLINSKIH EMISIJA - HVALA GIKIL / HVALA EDIN DELIĆ


Upravo sam dobio informaciju da je GIKIL potpisao ugovor za ugradnju sistema kontiuiranog monitoringa okolinskih emisija. Onim koji prate moje ekološke aktivnosti sigurno je poznato u kojoj mjeri insistiram da se ovi sistemi instaliraju, jer su zakonska obaveza i neizostavni faktor u identifikaciji izvora zagađenja, te provođenju mjera zaštite okoliša.
Prema onom što mi je rečeno odabran je ozbiljan sistem koji će u cjelosti obavljati svoju funkciju. U ovom trenutku vjerujem da je tako, ali svakako ćemo se upoznati sa detaljima u narednom periodu. Monitoring emisija neće direktno smanjiti emisije samom ugradnjom, ali ćemo u svakom trenutku znati stanje i izvore povećanja zagađenja. Pravovremena indikacija povećanih emisija ubrzat će reakcije, te primorati državu i Upravu da se fokusiramo na najveće uticajne faktore zagađenja i da se nastavi modernizacija fabrike.
Jedan od mojih ključnih zahtjeva u postupku obnove okolinske dozvole je upravo ugradnja sistema kontinuiranog monitoringa emisija.
Velika je to investicija i ozbiljan posao. Jedna lasta ne mora činiti proljeće, ali svakako želim ukazati da posljednjih mjeseci GIKIL ulaže napore da popravi stanje održavanja, a evo ušli su i u ozbiljnu investiciju.
I dalje ćemo se kritikovati, vršiti pritisak da se stanje popravlja, ali hajde da budemo korektni i pohvalimo napore i promjenu u stavu i ponašanju.
Pokazat će se ovo dobro i za sam GIKIL. Znat ćemo koliko i kad je ovaj zagađivač odgovoran za prekomjerne emisije, a kada nije. U tehnološkom procesu imat će dodatne indikatore performansi.
Dakle ovo je napor kroz koji istovremeno čuvamo i okoliš i radna mjesta.
GIKIL je važna karika za našu ukupnu ekonomiju u Bosni i Hercegovini, a posebno treba imati u vidu da "svaki deseti ručak" koji se servira na našoj Općini zarade radnici ove Fabrike.
Ključ za naš grad je kako primorati Upravu i vlasti da se popravlja stanje, ali da pri tome jačamo i našu ekonomsku moć.

Istakao je Načelnik općine Lukavac Dr. Edin Delić
LTK INFO