Svježe vijesti:

KO SBB TK: Tri godine borbe SBB-a za socijalno ugrožene kategorije


Na prijedlog SBB-a, konačno je usvojena Odluka o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja pojedinih vidova zdravstvene zaštite u osnovnom paketu zdravstvenih prava na teritoriji TK. Ovom Odlukom oko 278 000 građana Tuzlanskog kantona će biti oslobođeno plaćanja participacije (popularnog naziva „markice“ ), dok će markicu u istom iznosu kao i prethodne  godine  plaćati   163 000 građana.

Nakon tri godine borbe SBB-a za socijalno ugrožene kategorije, Skupština je na novembarskoj sjednici usvojila naš prijedlog. U procesu usvajanja naišli smo na opstrukcije i podmetanje od strane socijalno neosjetljivih pojedinaca i grupa. Da bi smo osigurali da se ovakva Odluka konačno usvoji pristali smo na zahtjev SDA da se Odluka sprovodi sukcesivno na način da će od 1.1.2018 godine biti oslobođene:

1. djeca do navršene 15. godine života, učenici i redovni studenti do navršene 26. godine života;
2. osigurana lica koja su prijavljena kod zavoda za zapošljavanje u svojstvu nezaposlenog lica.

Ostale kategorije spomenute u prijedlogu „markicu“ neće plaćati od 01.01.2019.godine:

1. žene u ostvarivanju zdravstvene zaštite u vezi trudnoće i materinstva i korisnice zdravstvenih usluga u vezi sa prevencijom karcinoma dojke i karcinoma maternice;
2. vojni invalidi s utvrđenim invaliditetom od 60 % i više;
3. civilne žrtve rata i invalidi s utvrđenim invaliditetom preko 60%;
4. članovi porodice šehida, odnosno članovi porodice poginulih ili umrlih boraca od posljedica ranjavanja, a koji su bili pripadnici Vojske Federacije Bosne i Hercegovine;
5. penzioneri čija penzija ne prelazi iznos minimalne penzije prema posljednjem objavljenom podatku;
6. lica starija od 65 godina, ako nisu korisnici penzije ili drugih mjesečnih prihoda preko iznosa minimalne penzije prema posljednjem objavljenom podatku;
7. osigurana lica – štićenici socijalnih ustanova;
8. osigurana lica – korisnici socijalne zaštite;
9. raseljena lica i izbjeglice, ako nisu korisnici penzije ili ako im drugi mjesečni prihod ne prelazi iznos minimalne penzije prema posljednjem objavljenom podatku;
10. osigurana lica koja su davaoci krvi i to lica koje su darovala krv 10 i više puta;
11. osigurana lica – davaoci dijelova ljudskog tijela u svrhu liječenja;

Od plaćanja participacije oslobođena su osigurana lica koja boluju od sljedećih bolesti, i to samo za korištenje zdravstvene zaštite za tu bolest; malignih oboljenja, bubrežnih bolesti na dijalizi, oboljenja od tuberkoloze, HIV infekcija i drugih zaraznih bolesti, epilepsije, sistemskih autoimunih bolesti, hemofilije, inzuloovisnog dijabetesa, paraplegije i kvadriplegije, mišićne distrofije, multiple skleroze, cerebralne paralize, duševnih poremećaja.

Pored navedenog obezbijeđena je zdravstvena zaštita za djecu koja do danas nisu imali zdravstveno osiguranje (oko 42.djece) i žene – trudnice/porodilje koje takođe nemaju zdravstveno osiguranje (20 – 30 žena na nivou godine).

Pored silnih pritisaka koje su pratile i brojne neistine pa i podmetanja, nismo odustali od inicijative na kojoj insistiramo već tri godine.Iako je ovo mali korak, uspjeli smo u nakani da pokažemo brigu za najugroženije kategorije stanovništva što ćemo nastaviti i u budućnosti.


Saopštenje za javnost KO SBB TK
Izvor/fotoTIP,ba

LTK INFO