Svježe vijesti:

EDUKACIJE I TRENINZI: TPM I SIX SIGMA OBUKA ZA MLADE INŽENJERE U GIKIL-U


Za mlade inženjere i volontere s tim ciljem je nedavno organizovana TPM obuka, a prema riječima koordinatora Senaida Halilčevića, značaj primjene ove metodologije je višestruk. 
„TPM metodologija kao poslovna inicijativa usvojena je i pokrenuta u GIKIL-u sa ciljem poboljšanja cjelokupne efektivnosti fabrike (OPE)  sistematičkim odstranjivanjem gubitaka, odnosno abnormalnosti kroz kohezioni trud svih zaposlenika, poboljšanja zadovljstva kupaca, dobavljača, kao i samih zaposlenika kompanije. Kako bi se ova metodologija kao i način implemetacije približio novim zaposlenicima, pa tako i mladim inženjerima redovno organizujemo i obuke. Ovakva vrsta treninga je potrebna kako bi se pokazali i objasnili osnovni principi TPM-a, TPM stubovi kroz koje se provode aktivnosti i sama stvarna promjena u GIKIL-u“, pojašnjava on.


Dio treninga je obuhvatio Uvod u TPM kao i Autonomno održavanje kao jednog od TPM stubova sa ciljem da se osim pomenutih razloga obuke, mladim inženjerima omogući bolje obavljanje njihovih redovnih zadataka, a koji su vezani i za Autonomno održavanje.
TPM obuci prethodio je i Six Sigma trening tokom kojeg su budući mladi stručnjaci mogli da obogate svoje znanje i prednostima korištenja ove metodologije u GIKIL-u.

„Finansijska perspektiva i inovacije su dva veoma važna aspekta poslovanja. TPM i Six Sigma metodologija kroz povećanje produktivnosti i efikasnosti proizvodnih  i poslovnih procesa, kao i kroz smanjivanje škarta direktno utiče na profit. Dijelom kroz uštede koje su nastale u našim proizvodnim procesima, a dijelom i kroz inovacije koje su nastale kao rezultat implementacije TPM i Six Sigma metodologije. Sa zadovoljstvom mogu da kažem da je meni kao mladom inženjeru u GIKIL-u čast i zadovoljstvo da sam mogla u toku svog radnog vremena usvojiti nova znanja,a vezana za dvije metodologije i to Six Sigma i TPM koje su u svijetu priznate metodologije i koje se uspješno primjenjuju u svim većim kompanijama kao što je GIKIL“, kazala je Elvisa Husić, bivši volonter, a danas inženjer za proizvodnju na separaciji koksa.


Izvor;Gikil.ba
LTK INFO