Svježe vijesti:

DEMOKRATSKA FRONTA BH OO LUKAVAC - Toplifikacija i asfaltiranje u ulici Lukavačkih brigada


Toplifikacija i asfaltiranje u ulici Lukavačkih brigada

DEMOKRATSKA FRONTA BH OO LUKAVAC

 Vijećnica: Dajana Čolić

Vijećničko pitanje: Ulica Lukavačkih brigada – planirana toplifikacija i asfaltiranje
Ulica Lukavačkih brigada, ranijeg imena Ulica braće Karamehmedovića jeste prvo sa čime u kontakt dolaze svi oni koji dolaze u Lukavac.

Takođe, u neposrednoj blizini se nalaze objekti od turističkog, sportskog i kulturnog značaja za opštinu Lukavac, sportska dvorana, sa posebnim naglaskom na održavanje Sajma LIST, kao i Centar za kulturu Lukavac. Kao takva, sa žalošću mogu konstatovati da, zbog  izraženog  zanemarivanja od strane nadležnih u proteklim godinama, odaje utisak krajnje zapuštenog područja, u kojem je prije dvadesetak godina urađen asfaltirani prilaz,koji je veći dijelom uništen, a posebno tokom gradnje sportske dvorane.

Potencijalno najljepša ulica u gradu se, sa punim pravom, od strane njenih stanara naziva Kineskom četvrti, što dovoljno govori samo po sebi.

Ujedno, strana ulice sa parnim brojevima, broji  9 ranije tzv. četverostanih, a unazad desetak godina zgrada sa 6 stanova, koji nisu priključeni na sistem parnog grijanja. U sredini kakva je Lukavac, toplifikacijom ovog dijela grada došlo bi do značajnijeg smanjenja zagađenja zraka u užoj gradskoj jezgri, ako se uzme u obzir da se većina stanovnika ovog dijela zimi grije pećima na čvrsta goriva.
Stoga nadležnim Službama upućujem pitanje da li je i kada planirano uređenje asfaltnog puta u ovom dijelu, te da li je i kada planirana toplifikacija ovih zgrada? 

DEMOKRATSKA FRONTA BH OO LUKAVAC


LTK INFO