Svježe vijesti:

NAČELNIK DELIĆ UPRILIČIO PRIJEM ZA TRI LUKAVAČKA DOKTORANTA - Finansijska podrška za naučne radove


Danas je općinski načelnik Edin Delić, upriličio prijem za tri lukavačka doktoranta kojima su odobrena  sredstva na ime novčane podrške pri odbrani njihovih doktorskih disertacija u ukupnom iznosu od 2.000 KM.

I sam naučni radnik, općinski načelnik je izrazio zadovoljstvo zbog podrške istraživanjima, naročito onim koja imaju značaj za naš prostor: “Ne radi se o nekim velikim sredstvima, ali se radi o jednom učešću i podršci općine našim građanima koji imaju ambicije da postanu doktori nauka. Radi se o poruci društvu i mladima da želimo da se razvijamo kao društvo obrazovanja i znanja. Pokušat ćemo da kroz neke druge vidove podržimo istraživanja naših doktoranata, a posebno smo zainteresirani za istraživanja koja će se bazirati i provoditi na našim prostorima“.

Sredstva od po 666,60 KM dodjeljena su mr.sci. Dautović Maidi za odbranu doktorske disertacije pod nazivom „Izražavanje namjere u turskom jeziku, semantika i sintaksa“, mr.sci. Gegić Muhamedu „Tajne bosanskohercegovačkih službi državne bezbjednosti“ i mr.sci. Bajrić Alenu čiji je naziv disertacije „Ekološko – morfološke i fiziološke odlike balkanskog zlatnog vijuna u slivu rijeke Save“.

Budući doktori nauka su ovom prilikom izrazili zahvalnost na prijemu, ali i ukazanoj podršci u njihovom istraživačkom radu, kao i nadu da će se ovakvi projekti nastaviti i u narednom periodu.

Sva tri kandidata su aplicirala na Javni poziv koji je Općina Lukavac objavila na zvaničnoj web stranici 19. oktobra 2017.g. Nakon što je Komisija za dodjelu sredstava za odbranu doktorske disertacije pregledala pristigle prijave, ustanovljeno je da prijave ispunjavanju uslove za dodjelu novčane podrške za odbranu doktorske disertacije.
Općina Lukavac
LTK - INFO