Svježe vijesti:

Mladi iz Devetaka kod općinskog načelnika Edina Delića


Danas su članovi Asocijacija mladih Devetak posjetili općinskog načelnika Edina Delića, kojom prilikom je razgovarano o aktivnostima koje planiraju preduzeti u narednom periodu, volonterizmu, ali i mnogim drugim temama koje su mladim ljudima prioritetne.

Među  inicijativama koje su istakli, sanacija je ili rekonstrukcije postojećeg Doma kulture u ovoj mjesnoj zajednici, koji je potpuno devastiran. Novi objekat ili bar rekonstruisani, omogućio bi da ovi mladi ljudi dobiju prostorije za rad, koje bi sigurno poslužile i drugim članovima ove mjesne zajednice za razne aktivnosti.

Načelnik Delić je, posvetio punu pažnju stavovima i željama ovih mladih aktivista, davanjem podrške ovoj inicijativi, čija će realizacija doprinijeti i unapređenju kvalitete života mladih, ali i sticanju kompetencija i rješavanju važnih pitanja koja će doprinijeti ne samo razvoju lokalne zajednice, nego i države u cjelini.

U narednom periodu članove Asocijacije mladih Devetak, očekuju sastanci sa čelnicima mjesne zajednice, ali je  potrebno razmotriti i mogućnosti za  realizaciju inicijative koja će im život i djelovanje u njihovoj mjesnoj zajednici, učiniti kvalitetnijim i sadržajnijim.Općina Lukavac

LTK INFO