Svježe vijesti:

"MARKICE" - Dva modela plaćanja premije osiguranja tzv. markica: Odluka na Skupštini TK


 Vlada Tuzlanskog kantona  prihvatila je mišljenje Zavoda zdravstvenog osiguranja te nije podržala prijedlog Odluke o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja pojedinih vidova zdravstvene zaštite u osnovnom paketu zdravstvenih prava na teritoriji Tuzlanskog kantona, iz razloga što predložena odluka nije predložena u skladu sa odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH.

Ukidanjem tzv. markica došlo bi do plaćanja participacije svih osiguranih lica na području TK te bi neke usluge ili ležanje u bolnici sedam do deset dana sa uobičajenim dijagnostičkim pretraživanjem ili postupcima i procedurama liječenja zbog participacije pacijente koštala i do hiljadu KM, stav je Zavoda zadrvastvenog osigurnja TK ali i Vlade, koja je danas razmatrala prava koja ostvaruju zdravstveni osiguranici u ovom kantonu, ali i pitanje nužnog finansiranja neophodnog za funkcionisanje zdravstvenog sistema.

„Jedan CT pregled sa kontrastom npr 120 KM,  magnetna rezonanca sa kontrastom 150 KM  itd. Dok su u ovom dosadašnjem dijelu sa markicom bili oslobođeni plaćanja svih tih participacija.“kazao je Bahrudin Hadžiefendić, ministar zdravstva TK.

Ovo znači da bi se u Tuzlanskom kantonu zadržao sistem uplata premije zdravstvenog osiguranja umjesto plaćanja participacija za svaku pruženu medicinsku uslugu građanima od pregleda kod ljekara opće prakse do specijalističkih tretmana.  Kada je u pitanju visina premije Vlada je danas  razmatrala dva modela.

„Jedan je da markica u iznosu od 20 KM  kolika je bila i sada nakon urađenih analiza ukoliko to bude moguće obuhvati oslobađanje plaćanja sve djece od 0 do 18 godina. I druga varijanta jeste da ostane isto kao što je bilo uz oslobađanje samo ovih kategorija djece koja nemju riješeno zdravstveno osiguranje na području TK.“ navodi Bahrudin Hadžiefendić, ministar zdravstva TK.

Za koji model će se Vlada opredijeliti bit će poznato nakon detaljnih analiza i projekcija te će odluka biti donesena u okviru izrade Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja TK za 2018. godinu. Ukidanjem markica dovelo bi se u pitanje funkcionisanje zdravstvenog sistema.

„Doveli bi u pitanje funkcionisanje zdravstvenog sistema na ovaj način samo oslobađanjem djece do 18 godina što je i preporuka Ombudsmana, UNICEF-a i nevladinog sektora sa kojim mi razgovarama, te će se napraviti i onako veliko opterećenje na budžet nekih procjena cc milion i šesto manje prihoda.“ističe Bahrudin Hadžiefendić, ministar zdravstva.

Vlada je danas dala saglasnost i na Odluku o raspodjeli sredstava za materijalno zbrinjavanje osoba u stanju socijalne potrebe za 2017. godinu.  Prijedlogom o raspodjeli sredstava obuhvaćeno je 16 blagovremenih i potpunih prijava koje su zadovoljile propisani bodovni minimum. Ovom odlukom raspoređena su sredstva u ukupnom iznosu od 392.000,00 KM.

„Znači ovo je sve po projektima koja ova udruženja predlože i u pitanju je sufinanciranje dakle obezbjeđivanje određnog iznosa sredstava kako bi se realizovao ovaj projekat. A sve sa ciljem da većina ovih udruženja pribavljaju sredstva od donacije od stranih udruženja i humanitarnih organizacija.“kazao je Anto Iljkić,  sekretar Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povrtak TK.

Pored ovog Vlada TK je usvojila  Informaciju o efektima ulaganja za povratak iz Budžeta Tuzlanskog kantona na području Republike Srpske i Tuzlanskog kantona u 2016. godini.

Izvor/foto:RTV Slon.ba

LTK INFO