Svježe vijesti:

LUKAVAC - STIPENDIJE ZA UČENIKE ROMSKE NACIONALNOSTI KAO PODRŠKA OBRAZOVANJU


Jučer je u općinskoj Sali za sastanke, upriličena ceremonija dodjele stipendija za školsku 2016./2017. učenicima romske nacionalne manjine. Sredstva su to planirana općinskim budžetom i namijenjena za nabavku udžbenika i školskog pribora, a uručili su ih općinski načelnik Edin Delić i predsjedavajući OV Mehmed Suljić, koji su iskazali zadovoljstvo zbog stipendiranja učenika, jer je po njihovom mišljenju, ulaganje u obrazovanje predstavlja najbolju investiciju.

„Mislim da je Općina Lukavac jedina općina u Bosni i Hercegovini, koja je u budžetu imala posebnu stavku za pomoć romskoj djeci u obrazovanju i najbolji način pomaže ukupnoj civilizacijskoj potrebi Roma, a to je njihova integracija, emancipacija u društvo u kojem se nalazimo. Sredstva za stipendije jesu mala, ali su za nas planetarno velika, jer predstavljaju jednu stimulativnu mjeru i brigu ove općine za nacionalnu manjinu za koju svi kažu da je de facto zaboravljena. Ovo je najbolji način da konkretnim radom i djelovanjem i određenim akcijama, pomažemo romskoj populaciji. To nije samo obrazovanje, to nije samo pomoć u kupovini knjiga i pribora, to je i stambeno zbrinjavanje, zdravstvena zaštita, to su programi zapošljavanja i u svim tim akcijama, Općina Lukavac je dala svoj doprinos. Mi se zahvaljujemo lokalnoj zajednici na čelu sa načelnikom Delićem, na takav odnos prema jednoj zaboravljenoj nacionalnoj manjini koja je u Evropi sigurno najveća i prema svim parametrima s kojima se određuje i mjeri društveni položaj jedne etničke zajednice, sigurno je i najsiromašnija, kazao je predsjedavajući OV Lukavac Mehmed Suljić.


„Danas je dvadesetoro djece dobilo po određenim osnovama određeni vid finansijske podrške. To je značajna podrška i stimulans porodicama da školuju svoju djecu. Ovo je i poruka naše lokalne zajednice da prepoznaje potrebe romske populacije. Saznao sam od predsjednika OV g-dina Suljića da smo mi jedina općina u TK koja je u budžetu planirala sredstva kao podršku  školovanju djece romske populacije i naravno da mi je posebno drago zbog toga. Ovo predstavlja stimulans romskoj populaciji da afirmira školovanje djece kao nešto bez čega se ne bi smjelo. Već danas smo čuli neke prijedloge za narednu godinu. Postoji mogućnost za još jedan vid podrške i to za organiziranu poljoprivrednu proizvodnju. To je direktna pomoć porodicama po principu koji zagovaramo, a to je „Naučite ga da peca, a ne dajte mu gotovu ribu“. Mi ćemo i dalje aktivno sarađivati sa romskom populacijom, tražiti načine kako možemo iz ovih naših skromnih resursa postići što više. Ja sam danas istakao učenicima koji su dobili stipendije da je najbolja investicija dobro i korektno školovanje. Mislim da je pomoć koja se daje djeci da i se završila osnovna ili srednja škola, nešto što je dugoročno i što omogućava integraciju ne samo djeteta ili studenta, učenika škole kao pojedinca, nego omogućava i uključenje ili inkluziju kompletne porodice, pa čak i naselja. Moramo biti svjesni da su Romi na društvenoj periferiji, nemaju šanse kao ostali građani i dokle god mi htjeli biti kritični, tražeći uzroke stvarima koje ne volimo vidjeti, moramo biti svjesni da to rade ljudi koji su na društvenoj margini, ljudi koji možda nisu imali druge šanse i naš je zadatak da tu šansu pružimo, istakao je načelnik Delić


Dodijeljena sredstva su u iznosu 3.800 KM. Stipendije je dobilo šest učenika osnovnih škola i dva učenika srednjih škola koji će devet mjeseci primati po 50,00 KM, dok će dva učenika dobiti jednokratne pomoći od po 100,00 KM.


Općina Lukavac

LTK INFO