Svježe vijesti:

LUKAVAC - Javni poziv za dodjelu ekonomske podrške za žrtve mina


Nevladina organizacija World Vision, u partnerstvu sa Organizacijom amputiraca UDAS i saradnji sa lokalnim zajednicama uključenim u projekat i BHMAC-om objavljuje Javni poziv za dodjelu ekonomske podrške za žrtve mina.

Tekst Javnog poziva možete pogledati na sljedećem linku:

Javni poziv za pomoć žrtvama mina
Općina Lukavac

LTK INFO