Weather (state,county)

Svježe vijesti:

SAOPĆENJE ZA JAVNOST - dr.sci. Edin Delić


Klub vijećnika SDA u OV Lukavac, dana 02.08.2017. godine, izdao je saopćenje za javnost povodom održavanja 9. i 10. sjednice Općinskog vijeća Lukavac, u kojem navode niz neistina, kontradiktornosti i polovično „citiranih“ zakonskih odredbi, a kojim javnost žele dovesti u zabludu.

Naime, članom 64. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, jeste propisano da članove upravnog odbora zdravstvene ustanove imenuje i razrješava Općinsko vijeće ali na prijedlog Općinskog načelnika. Da li pojedini vijećnici uopšte znaju šta podrazumijeva vjerodostojnost tumačenja zakonskih odredbi? Ako znaju, zašto ih polovično tumače? U praksi se često susrećemo sa odredbama zakona, koje je teško primijeniti, ali u konkretnom slučaju zakonodavac je tačno propisao nadležnost Općinskog vijeća kao i nadležnost Općinskog načelnika. Dakle, Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora JZU „Dom zdravlja“ Lukavac, donesena je bez pravnog osnova u postupku u kojem su narušene i prekršene sve propisane procedure.

Dalje, članom 25. Zakona o javnim ustanovama,  propisano je da članove upravnog odbora imenuje i razrješava u ime osnivača, Vlade RBiH – izvršni organ općine, a izvršni organ općine je Općinski načelnik. Vijećnici se svojim saopštenjem pozivaju na zakonske odredbe koje na jasan i nedvosmislen način ukazuju na ovlaštenja Općinskog načelnika, ali uz pogrešno tumačenje istih.

JP “Rad” Lukavac je mjesecima bez organa upravljanja ,a od januara mjeseca 2017.godine nadležni općinski organ “čeka klauzulu izvršnosti”, da bi se navedeno preduzeće moglo uskladiti sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji BiH, i Zakonom o privrednim društvima , tako da je suvišno pisanje o postojanju pravnog osnova za bilo koju odluku koja je donesena i usvojena na navedenim sjednicama Općinskog vijeća Lukavac, a koja se odnosi i na JP “Rad” Lukavac.

Što se tiče produžavanja Ugovora o radu za 27 radnika, postavlja se pitanje na osnovu čega su sklopljeni navedeni ugovori, odnosno u skladu sa kojim zakonskim propisima? Da li je raspisan javni oglas za isto ili su pozvani samo odabrani ,da li izabranih 27 više vrijedi od ostalih 232 medicinska tehničara,5 ljekara i 8 magistara farmacije koji godinama čekaju posao na birou, da li je bilo zakonskog osnova za tzv produžavanje ugovora ili se trebao poštovati zakon pa raspisati javni oglas za prijem radnika na određeno vrijeme i svakome dati istu šansu.

Treba znati da ja – kao Općinski načelnik nikada nisam postavljao pitanje potrebe uposlenja  zdravstvenih radnika, ali čvrsto stojim na stanovištu da  svako ima pravo na jednakost prilikom zapošljavanja, a što se omogućava raspisivanjem Javnog konkursa. Zbog toga sam, kao zakonski ovlašteno lice, upozoravao i sugerisao da se nakon isteka Ugovora o radu, raspiše javni konkurs i da svi zdravstveni radnici imaju ista prava prilikom zapošljavanja.

Da ne bih ovim saopštenjem mnogo zamarao građane općine Lukavac koji od Općinskog načelnika ali i Općinskog vijeća žele konkretno rješavanje pitanja od životnog značaja, mišljenja sam da se svi trebamo “usmjeriti” prema potrebama građanima a da će nadležni organi u konačnici odlučiti da li su Općinski vijećnici prekršili zakonska ovlaštenja. Svima je jasno da se meni kao Općinskom načelniku oduzimaju ovlasti propisane zakonom i da “većina” u Općinskom vijeću želi na svaki način da blokira, degradira i omalovažava rad Općinskog načelnika.

Dok pojedinci kalkulišu i manipulišu javnim mnjenjem, ja sam u skladu sa zakonom propisanom obavezom podnio krivičnu prijavu, tužbu i zahtjev za privremenu mjeru osiguranja protiv odgovornih pojedinaca u Općinskom vijeću- koji krše zakon.

                                                                                                                                                                   OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                                                                       dr.sci. Edin DelićIzvor/Foto: Općina Lukavac

(LTK - INFO)