Weather (state,county)

Svježe vijesti:

NEMA VIŠE PLAĆE BEZ UPLAĆENIH DOPRINOSA - PRVO NJIMA - RADNIK NEK ČEKAPorezna uprava Federacije BiH aktivirala je odluku iz prošle godine da se ograniči poslovanje za oko 200 pravnih subjekata u ovom entitetu, među kojima i rudnicima mrkog uglja u sastavu Koncerna Elektroprivrede BiH. U bh. ugljenokopima koji su, uglavnom, počeli izvršavati svoje obaveze prema državi i poslovali pozitivno u prvih sedam mjeseci ove godine boje se da bi to moglo značiti početak kraja, piše Oslobođenje.

Novi dugovi

– Radi se o aktivnostima koje smo započeli prošle godine. Vlada ih je privremeno zaustavila uz dogovor da se donese neki propis. S obzirom na to da je taj rok istekao, a nije donesen propis, mi smo aktivirali ta rješenja. Cilj mjere je da se spriječi nastajanje novih dugova. Imamo problem sa rudnicima što oni i dalje isplaćuju plaće bez poreza i doprinosa i analogno tome ne samo da nisu u mogućnosti da plaćaju stari dug već proizvode stalno novi. Mjera je usmjerena da se zaustavi isplata plaća bez istovremene uplate poreza i doprinosa, kazao je za Oslobođenje Šerif Isović, direktor Porezne uprave FBiH.

Napomenuo je da pomenuta mjera nije usmjerena na ograničavanje u smislu finansiranja nužnih stvari ili isplata plaća. Isović smatra da onaj ko ne može isplaćivati plaće sa doprinosom, treba razmisliti o svom poslovanju. Dugo se, veli, toleriralo ovakvo ponašanje kod nekih 200 subjekata, uglavnom iz javnog sektora, te je neizdrživo stanje u kojem neko isplaćuje plaće, ali ne i doprinose.

Sinan Husić, predsjednik Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH, kaže nam kako RMU Kakanj od 1. januara ove godine u potpunosti poštuje obaveze koje ima po zakonu, a u vezi sa uplatom poreza i doprinosa na isplaćene lične dohotke i ostale obaveze te da mogu poslužiti kao primjer: investiralo se tamo, a ljudi su u određenoj mjeri počeli koristiti priliku koja im se ukazala.

– Mi smo imali nagovještaj da bi moglo doći do ovakvog poteza Porezne uprave FBiH. Poštujemo i cijenimo njihovu ulogu, ali mi smo 12. aprila na jednom sastanku u Vladi FBiH, kojem su prisustvovali federalni premijer Novalić i resorni ministar Džindić, direktori rudnika i predstavnici Elektroprivrede BiH, kazali da ćemo najkasnije do kraja septembra definisati način i modalitet preuzimanja obaveza od rudnika po obračunatim, a neisplaćenim obavezama na poreze i doprinose, te da će se to definisati posebnim sporazumom gdje će biti definisan vremenski period kojim se rudnici obavezuju da izmiruju svoje obaveze. Kazali smo da ćemo uklapati rudnik po rudnik, ovisno o realizaciji investicione faze u puni iznos uplate poreza i doprinosa. Ali, rudnici sada poštuju ono što je preuzeto. Kreka i Breza plaćaju po 50 posto obaveza. Kreka je prošle godine samo na ime zdravstvenog osiguranja radnika Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona uplatila nešto više od deset miliona maraka, istakao je Husić.

Sindikat je, dodaje, dostavio u maju federalnom premijeru, ministru energije, rudarstva i industrije FBiH, direktoru Porezne uprave FBiH, direktoru JP Elektroprivreda BiH i direktorima rudnika model kako oni vide tu problematiku i okvirni način njenog rješavanja.

– Zahtijevati naplatu zateznih kamata i troškova prinudne naplate bila bi još jedna pljačka rudnika od države. Treba znati da je odmah po završetku rata, kad smo odbranili ovu zemlju, prvo što je država kazala, bilo da rudnicima niko ništa nije dužan. Država je birala one koji će u tim kriznim i problematičnim periodima upravljati rudnicima koji su to loše radili i stvarali dubioze koje danas izlaze navidjelo. Tako da država ima odgovornost, ali i svi mi koji smo radili u rudnicima. Zato moramo svi tražiti rješenje, trebamo prihvatiti to kao obavezu, smatra Husić.

Kasim Alajbegović, direktor Rudnika Kakanj, napominje da ovaj ugljenokop od januara izvršava sve obaveze što se tiče doprinosa, ali da kao i drugi rudnici ima zaostale dugove. Rudnik duguje po osnovu PIO oko 40 miliona KM, za zdravstveno osiguranje oko 30 miliona i sedam miliona za nezaposlene. Prvo polugodište 2017. Rudnik Kakanj je završio pozitivnim poslovanjem – dobitkom od 4,3 miliona KM.

Prebacili plan

 Sead Šabić, pomoćnik direktora Rudnika Breza za ekonomska pitanja, kaže nam da se ovo desilo u nezgodnom momentu kada uglja treba kao nikada. Dodaje da ga čudi da ove mjere sada aktiviraju, jer mogu dovesti do smanjenja proizvodnje.

– U Brezi su se desila ulaganja i opravdali smo to u posljednjih sedam mjeseci, jer smo poslovali pozitivno, prebacili plan proizvodnje za osam posto. A sve je to urađeno sa cijenom od 60 KM po toni uglja koja se ostvaruje prema Elektroprivredi, što je jako malo. Ova ograničena blokada je opasna za rudnike. Breza je dobila dva rješenja za blokadu, jedno na iznos 31,6 i drugo na iznos od 7,2 miliona KM. Ali, to nisu sva dugovanja, naglašava Šabić.

Sinan Husić je poručio da rudari imaju hrabrosti taman koliko im treba, da su spremni u datom momentu da budu ozbiljan socijalni partner za pregovaračkim stolom, ali isto tako i biti agresivan socijalni partner na protestnom okupljanju, te da su otvoreni za sve opcije, piše Oslobođenje.

Izvor/Foto:Tip.ba

LTK INFO