Weather (state,county)

Svježe vijesti:

JP "RAD" LUKAVAC - 03.08.2017. - SERVISNE INFORMACIJE


Servisne informacije za dan 03.08.2017.

Vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima je otežano iz razloga slabe isporuke vode sa filter stanice-Gikil. Redovne aktivnosti su u toku, obilazak i kontrola ispravnosti rada pumparnica, kontrola i zamjena vodomjera, čišćenje kolektora, obračun potrošnje vode, održavanje ulične rasvjete.

Upućujemo apel svim potrošačima da vodu troše racionalno i savjesno, te namjenski za osnovne životne i higijenske potrebe kako ne bi doveli u pitanje funkcionisanje sistema vodosnabdijevanja.
Molimo potrošače da se potrošnja vode tokom ljetnih mjeseci svede na najmanju moguću mjeru i da se ista ne koristi za zalijevanje bašta, travnjaka, pranje vozila i dr.

Napominjemo da je članovima 46.i 59.Odluke o vodosnabdijevanju na području Općine Lukavac utvrđena obaveza korisnika usluge da vodu koriste na ekonomičan i racionalan način te da su dužni pridržavati se uputstava davaoca usluge za vrijeme nestašice vode.

Obzirom da nas je Zavod za javno zdravstvo Tuzla izvijestio o rezultatima fizićko-hemijske analize vode iz gradskog vodovoda, prema kojima je sadržaj Mangana približno četiri puta veći od maksimalno dozvoljenog (max dozvoljeno 0,05).

Dopis je upućen Gikilu da izvrši potrebne radnje kako bi isti bio u dozvoljenim granicama.
Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu.

Održavanje čistoće javnih površina vrši se prema Programu o održavanju čistoće javnih površina ćije izvršenje prati nadležna općinska služba. Danas je planirano košenje trave, okopavanje i zalijevanje cvijeća, metenje mašinsko i ručno, čišćenje putnog pojasa Dobošnica Donja.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P. RAD Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon 035/ 555 096, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.

Izvor/Foto:Facebook/JP"RAD"Lukavac

LTK INFO -