Weather (state,county)

Svježe vijesti:

JP "RAD" LUKAVAC - 02.08.2017. - SERVISNE INFORMACIJEVodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima je otežano iz razloga slabe isporuke vode sa filter stanice-Gikil. Redovne aktivnosti su u toku, obilazak i kontrola ispravnosti rada pumparnica, kontrola i zamjena vodomjera, čišćenje kolektora, obračun potrošnje vode, održavanje ulične rasvjete.

Upućujemo apel svim potrošačima da vodu troše racionalno i savjesno, te namjenski za osnovne životne i higijenske potrebe kako ne bi doveli u pitanje funkcionisanje sistema vodosnabdijevanja.
Molimo potrošače da se potrošnja vode tokom ljetnih mjeseci svede na najmanju moguću mjeru i da se ista ne koristi za zalijevanje bašta, travnjaka, pranje vozila i dr.

Napominjemo da je članovima 46.i 59.Odluke o vodosnabdijevanju na području Općine Lukavac utvrđena obaveza korisnika usluge da vodu koriste na ekonomičan i racionalan način te da su dužni pridržavati se uputstava davaoca usluge za vrijeme nestašice vode.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu.
Održavanje čistoće javnih površina vrši se prema Programu o održavanju čistoće javnih površina ćije izvršenje prati nadležna općinska služba. Danas je planirano košenje trave, okopavanje i zalijevanje cvijeća, metenje mašinsko i ručno, uklanjanje divljih deponija MZ Puračić.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P. RAD Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon 035/ 555 096, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.

Izvor: Facebook/JP"RAD" Lukavac

LTK INFO