Weather (state,county)

Svježe vijesti:

Zastupnica u Skupštini TK Lejla Didik Sarajlić (DF): Hitno održavanje sjednica na kojima će se razmatrati zahtjevi demobilisanih boraca ARBiH/HVO


Na  sjednici Skupštine TK, zastupnica Lejla Didik Sarajlić (DF) podnijela je inicijetivu da Skupština Tuzlanskog kantona traži od Doma naroda Parlamenta FBiH i Predstavničkog doma Parlamenta FBiH htino održavanje sjednica na kojima će se razmatrati zahtjevi demobilisanih boraca ARBiH/HVO, koji više od mjesec dana protestuju ispred zgrade Vlade FBIH.
Vezani članak:  Skupština TK usvojila Nacrt zakona prema kojem slijedi tranformacija ministarstava
Demobilisani borci ARBiH i HVO već više od godinu dana traže regulisanje svojih prava od koji se posebno ističu: uspostava jedinstvenog registra boraca, revizija finansiranja iz oblasti boračkih kategorija, borački dodatak odnosno mjesečne nakande po osnovu učešća u ratu.
Organizovali su više protesta na području FBiH od kojih neke i na području Tuzlanskog kantona. Također su upućivali formalne zahtjeve prema nadležnim institucijama (DN P FBiH, PD PFBiH, Vlada FBiH i dr.) da se njihovi zahtjevi razmotre i usvoje.

I pored upornih zahtjeva demobilisanih boraca,  najviša zakonodavana tijela FBiH do sada nisu razamatrala probleme boraca i njihove zahtjeve.Takav odnos Federalnih institucija vlasti rezultirao je protestima demobilsanih boraca ispred zgrade Vlade FBiH, koji traju više od mjesec dana.

˝Bez pretendiranja na konačna rješenja, ovom inicijativom molimo DN P FBiH i PD PFBiH  da zajedno sa Vladom FBiH na sjednicama oba doma što hitinije razmotre sve zahtjeve boraca i daju konačne odgovore, kako se pitanja demobilsanih boraca ne bi dalje politizirala, te kako bi demobilisani borci, koji u teškim uslovima ispred zgrade Vlade FBIH protestuju više od mjesec dana, dobili konačne odgvore i okončali ove proteste˝, istakla je  zastupnica Lejla Didik Sarajlić.

Izvor/Foto:TIP.ba

LTK INFO