Weather (state,county)

Svježe vijesti:

Vraćeno više od 1.900 državljana BiH po osnovu Sporazuma o readmisiji, najviše u Tuzlu-Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju o prihvatu i integraciji bosanskohercegovačkih državljana koji se vraćaju u Bosnu i Hercegovinu po osnovi Sporazuma o readmisiji u 2016. godini u kojoj se navodi da postoji dobra saradnja nadležnih institucija na svim nivoima  u ovoj oblasti.

-Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH nastavit će unaprjeđivati sistem  koordinacije između svih uključenih institucija i organizacija na državnom nivou  i na nižim nivoima vlasti.

-Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice u završnoj je fazi pripreme projekta ,,Integrirani program potpore za reintegraciju povratnika po osnovu Sporazuma o readmisiji” – faza 3, koji će ojačati sposobnost institucija BiH da odgovore na ubrzanu dinamiku prihvata bh. državljana koji se vraćaju po ovoj osnovi.

-Prema ovoj informaciji, 1.939 osoba u prošloj godini vraćeno je u BiH po osnovi sporazuma o readmisiji, što je značajno povećanje u odnosu na ranije razdoblje. Najveći broj povratnika u Federaciji BiH registriran je na području Tuzle (155), Sarajeva (79), Zenice (34), Visokog (20), Zavidovića (18), Živinica (18), Banovića (17), Travnika (14), dok je na području Republike Srpske najveći broj povrataka registriran na području Bijeljine (39) i Zvornika (30).

-Zbog trenutačne migrantske krize u Europi, samo iz SR Njemačke postoje najave za povratkom oko 4.000 državljana BiH kojima je odbijen zahtjev za azil.

 Izvor/foto:RTV Slon.ba

LTK INFO