Weather (state,county)

Svježe vijesti:

Punu deceniju Tuzlanski kanton ne može da riješi višemilionski deficit u kantonalnom budžetu; Akumulirani deficit u TK-u iznosi oko 56 miliona KM-Punu deceniju Tuzlanski kanton ne može da riješi višemilionski deficit u kantonalnom budžetu. Ponovo se poteže pitanje vraćanja duga po zaduženju kantona, kao način smanjenja zaduženosti. Akumulirani deficit u TK-u iznosi oko 56 miliona maraka.

-Višemilionski deficit u kantonalnom budžeta počeo je 2008. godine. Tada je iznosio oko 35 miliona maraka. Da bi to sanirala, tadašnja Vlada se kreditno zadužila, a otplata je počela 2010. godine. No, deficit je rastao i 2013. godine dostigao vrhunac od oko 100 miliona maraka. Kreditnim zaduženjem od 20 miliona maraka kod komercijalnih banaka i prolongiranjem otplata ranijih kredita, čiji je garant Federacija, aktualna Vlada je, kako tvrdi, smanjila akumulirani deficit na oko 56 miliona maraka.

 “Radi se o realizaciji kredita od 20 miliona koji je započeo još u vrijeme ekspertne Vlade i radi se o prolongiranju vraćanja kredita od 10 miliona za Plavu bolnicu. Nije smanjen deficit, nego su naše obaveze prolongirane za naredni period”, objašnjava Dževad Hadžić, predsjednik Kluba SDP-a u Skupštini TK-a.


-Najveći finansijski teret u kantonalnom budžetu su otplate kreditnih zaduženje iz ranijih godina koje su ove godine stigle na naplatu. “Stvorene su dugoročne obaveze u značajnom obimu, što se, evo, na neki način reflektuje sada po osnovu domaćeg i ino zaduženja koje je ove godine kulminiralo sa 20 miliona i 860 hiljada otplata. Već slijedeće godine imamo 18 miliona”, ističe ministar finansija Jakub Suljkanović.

-Zbog toga opozicija predlaže da se hitno izmijeni Zakon o dugu i zaduženju čime bi se, kako kažu, konačno mogao riješiti akumulirani deficit. “Mislim da bi rješenje bilo izmjena tog zakona na način da se raspodjela prihoda vrši prije nego što se vraćaju krediti, a da svaki kanton vraća onaj dio kredita koji je realizovan na nivou kantona. Time bismo TK doveli u povoljniji položaj. Mislim da bismo dugoročno mogli da napravimo dobar iskorak kada je u pitanju sanacija deficita”, tvrdi Hadžić za FTV.

-Ukoliko se to ne desi, Vladi su vezane ruke, jer novi rezovi u kantonalnom budžetu više nisu mogući.“Nećemo biti u situaciji da ove dvije naredne godine u tako značajnom obimu smanjimo potrošnju jer smo kroz ove dvije godine, da tako kažem, dotegnuli sve te rashode koliko smo mogli neki nivo koji omogućava da organi normalno funkcionišu, da se ne ugrozi njihova funkcija”, upozorava Suljkanović.

-Iz CCI-ja upozoravaju da su sve dosadašnje Vlade činile greške koje plaćaju građani i porezni obveznici u ovom kantonu.“Evidentno je da dugogodišnji problem nije riješen na strateški način. Nemamo strategiju upravljanja dugom, nemamo strategiju upravljanja cjelokupnim finansijama u kantonu”, podsjeća Muris Bulić, projekt-menadžer ove organizacije.Iz Vlade TK-a očekuju da bi svi krediti mogli biti vraćeni do 2027. godine, kada bi se ponovo mogli kreditno zadužiti i kratkoročno riješiti akumulirani deficit.

(Izvor/foto:TIP)

LTK - INFO