Weather (state,county)

Svježe vijesti:

Održana 10. redovna sjednica OV Lukavac - Zvanični izvještaj sa sjednice


Na 10. redovnoj sjednici OV Lukavac, razmatran je zahtjev općinskog načelnika Edina Delića za preispitivanje Odluka donesenih u okviru 10. tačke dnevnog reda 9. redovne sjednice OV, održane 4. I 6. jula 2017.g. Riječ je o Odluci o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora JZU „Dom zdravlja“ Lukavac od 10.07.2017.g., Odluci o privremenom imenovanju Upravnog odbora JZU „Dom zdravlja“ Lukavac od 10.07.2017.g., Odluci o privremenom imenovanju Upravnog odbora JP “Rad“ Lukavac od 10.07.2017.g. i Odluci o privremenom imenovanju UO JP „Centra za socijalni rad“ Lukavac od 10.07.2017.g. Razlog za podnošenje zahtjeva za preispitivanje navedenih, uslijedio je, zbog toga što navedene Odluke nisu u skladu sa materijalnim propisima koji uređuju ovu oblast.

Na 10. redovnoj sjednici, uz pojedinačno izjašnjavanje, nije podržano da se pripreme prijedlozi:

Odluka o poništenju Odluke o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Lukavac broj:  01-02-1-1405/17 od 10.07.2017.g.
Odluka o poništenju Odluke o privremenom imenovanju Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Lukavac, broj: 01-92-1-1404/17 od 10.07.2017.g.
Odluka o poništenju Odluke o privremenom imenovanju Upravnog odbora JP „Rad“ Lukavac, broj: 01-02-1-1406/17 od 10.07.2017.g.
Odluka o poništenju Odluke o privremenom imenovanju Upravnog odbora JU „Centar za socijalni rad“ Lukavac, broj: 01-02-1-1412/17 od 10.07.2017.g.
Doneseni su Zaključci kojim se potvrđuju:

Odluka o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Lukavac broj: 01-02-1-1406/17 od 10.07.2017.g.
Odluka o privremenom imenovanju Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Lukavac, broj: 01-92-1-14014/17 od 10.07.2017.g.
Odluka o privremenom imenovanju Upravnog odbora JP „Rad“ Lukavac, broj: 01-02-1-1406/17 od 10.07.2017.g.
Odluka o privremenom imenovanju Upravnog odbora JU „Centar za socijalni rad“ Lukavac, broj: 01-02-1-1412/17 od 10.07.2017.g.
Donesena je Odluku o imenovanju povjerenika u MZ Bikodže. Kao povjerenik MZ Bikodže, imenuje se Tufekčić Eldin do konstituisanja Vijeća ove MZ, a najduže 6 mjeseci.

Usvojen je Program utroška sredstava za poboljšanje uslova stanovanja povratnika sa područja općine Lukavac, sa kriterijima raspodjele. Razlog za njegovo donošenje je izražena problematika u oblasti povratka na našoj općini, loši uslovi stanovanja ili neriješena stambena pitanja povratnika i raseljenih osoba. Sredstva za izgradnju dva individualna stambena objekta obezbijedilo je Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica u građevinskom i ostalom materijalu. Općina Lukavac je obezbijedila ugradnju materijala iz sredstava budžeta Općine za 2017. i 2018.g., u okvirnom iznosu od 10.000,00 KM.

OV je usvojilo Informaciju o realizaciji Projekta rekonstrukcije i izgradnje individualnih stambenih jedinica na području općine Lukavac koji se realizuju po projektu „Rom aktion“ 2014.g. Ona sadrži, pored pregleda implementiranih projekata i planirane aktivnosti u 2017.g., kao i mjere koje je potrebno preduzeti u cilju rješavanja problema stambenog zbrinjavanja romske populacije.

LTK INFO (Općina Lukavac)