Weather (state,county)

Svježe vijesti:

LUKAVAC - JP "RAD LUKAVAC" - Servisne informacije za dan 31.07.2017.


-Vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima trenutno je stabilno. Redovne aktivnosti su u toku, obilazak i kontrola ispravnosti rada pumparnica, kontrola i zamjena vodomjera, čišćenje kolektora, obračun potrošnje vode, održavanje ulične rasvjete.

-Odlukom o vodosnabdijevanju čl. 23. U slučaju prestanka upotrebe objekta za vodosnabdijevanje, vlasnik, odnosno, pravno lice kome je objekat povjeren na korištenje i upravljanje, dužan je taj objekat održavati u stanju koje neće prouzrokovati štetu režimu voda ili trećim licima.
Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu.

-Održavanje čistoće javnih površina vrši se prema Programu o održavanju čistoće javnih površina ćije izvršenje prati nadležna općinska služba. Danas je planirano košenje trave, okopavanja cvijeća, metenje mašinsko i ručno, čišćenje sedmićne pijace.

-Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P. RAD Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon 035/ 555 096, kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.

JP "RAD Lukavac"

LTK INFO