Weather (state,county)

Svježe vijesti:

Javni oglas za upis građana u evidenciju civilne zaštite općine Lukavac


U cilju izgradnje sistema zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća koji će funkcionisati na cijelom području općine Lukavac, planirano je formiranje specijalizovanih jedinica civilne zaštite, a što je u skladu sa zakonskim propisima.

 S tim u vezi, pozivaju se građani općine Lukavac starosne dobi od 18 do 60 godina (muškarci), odnosno od 18 do 55 godina (žene), koji žele da budu angažovani u specijalizovanim jedinicama civilne zaštite, da se dobrovoljno prijave u evidenciju civilne zaštite.

Zainteresovani građani mogu realizovati svoju prijavu svakim radnim danom u prostorijama Službe civilne zaštite (zgrada općine Lukavac, soba broj: 30) ili upotrebom elektronskog obrasca koji možete ispuniti i proslijediti na e-mail adresu: sluzba-cz@lukavac.ba

Sve dodatne informacije o ovom Javnom oglasu građani mogu dobiti na telefon broj 121.

Napomena:

Služba civilne zaštite općine Lukavac je dužna je da lične podatke o obveznicima civilne zaštite vodi i čuva u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“, broj49/06).Tekst javnog poziva kao i prijavni obrazac možete preuzeti na sljedećim linkovima:

Javni oglas za evidenciju civilne zaštite

Obrazac za evidenciju civilne zaštite možete preuzeti na službenoj stranici općine Lukavac

PRIJAVNI OBRAZAC
za DOBROVOLJNI upis u evidenciju civilne zaštite općine lukavac

1.Ime (ime jednog roditelja) i prezime____________________________________________________
2.Datum i mjesto rođenja_____________________________________________________________
3.Adresa (mjesna zajednica, ulica i broj)__________________________________________________
4.Broj telefona i e-mail________________________________________________________________
5.Školska sprema i zanimanje__________________________________________________________
6.Da li se bavite sportom (kojim i koliko dugo)_____________________________________________ __________________________________________________________________________________
7.Da li ste plivač_____________________________________________________________________
8.Da li posjedujete certifikat o završenoj obuci za određene spasilačke specijalnosti kao što su ronilac, deminer, vatrogasac i drugo (ako imate navedite naziv certifikata)____________________________  _________________________________________________________________________________
9.Želim da budem član specijalizovane jedinice civilne zaštite za:  (zaokružiti  jednu ili više jedinica ili staviti znak „X“ )
1.zaštitu i spašavanje na vodi    
2.zaštitu od požara
3.zaštitu od rušenja
4.radiološko-hemijsko-bilošku  zaštitu
5.zaštitu od ubojnih sredstava
6.prvu medicinsku pomoć
7. gorska služba spašavanja

U Lukavcu,dana___________                                                        podnosioc prijave___________________

Napomena:

-Služba civilne zaštite općine Lukavac je dužna je da lične podatke o obveznicima civilne zaštite vodi i čuva u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“, broj:49/06

LTK INFO / općina.lukavac.ba