Sukobi interesa: Razvojna banka FBiH kao ekskluzivno vlasništvo SDA?!

U dokumentaciji koja je dostavljena izvršnoj i zakonodavnoj vlasti u Federaciji – u koju je uvid imala i agencija Patria – spominje se sukob interesa čelnih ljudi Razvojne banke FBiH, direktno kršenje Zakona o Razvojnoj banci te zloupotrebu službenog položaja u jednoj od najvećih državnih banaka u Federaciji.

Materijal i popratno pismo su početkom godine dostavljeni Nadzornom odboru Razvojne banke, Skupštini Razvojne banke (Vlada Federacije) i predsjedavajućim klubova poslanika Federalnog parlamenta, ali se niti jedna od ovih institucija vlasti do danas nije javno oglasila.

Šta u pismu navode anonimni, ali očito dobro upućeni u dešavanja u Razvojnoj banci Federacije:

– Od ukupno sedam, SDA ima tri člana u Nadzornom odboru banke. Riječ je o Amiru Avdiću, Semiru Fejziću i Asimu Omaniću. Fejzić je član Nadzornog odbora Razvojne banke i u isto vrijeme rukovodilac poslovnice Razvojne banke u Tuzli, što je suprotno odredbama Zakona o RB FBiH. Zakon o Razvojnoj banci Federacije BiH, član 18. stav 3, definiše da članovi Uprave banke za vrijeme mandata u Razvojnoj banci ne mogu obavljati niti jednu drugu funkciju, naročito ne stranačku.

Za rad Banke – navodi se u pismu dalje – posebno je rizično imenovanje Asima Omanića u njen Nadzorni odbor. Omanić je bio direktor Investicijske banke FBiH do 2006. godine. Pravni sljednik Investicijske banke je Razvojna banka FBiH. U vrijeme Omanića banka je plasirala sredstva nekim tada uglednim privatnim firmama poput „Jate“, vlasnika Hamzalije Ibrića. Nakon odlaska s funkcije direktora Investicijske banke Omanić će se zaposliti u „Jatu“, dakle firmu kojoj je svojevremeno odobravao kredite.

Omanić se u Nadzorni odbor – sada već Razvojne banke – vraća polovinom 2015., nakon čega je primjetno da privredno društvo, koje je sada registrovano kao JATA GRUP d.o.o. Srebrenik, ponovo učestalije podnosi zahtjeve za kreditna sredstva od Razvojne banke FBiH. Od dolaska Asima Omanića iz JATA GRUP d.o.o. Srebrenik na dužnost člana Nadzornog odbora Razvojne banke FBiH 2015., banka je ovom privrednom društvu ponovo dodijelila veoma značajna i respektabilna sredstva, u vidu kredita, pozajmica i garancija.

Samo u 2017. RB je Jati plasirala oko milion KM kredita!

Sukob interesa Asima Omanića u Razvojnoj banci FBiH se ogleda i u tome što je – objavljeno u Službenim novinama FBiH od 17. juna 2016. godine – Omanić zvanično potvrđen na period od pet godina za člana Nadzornog odbora Razvojne banke FBiH, iako je u tom periodu bio i predsjednik ŽGP-a, koji je djelomično u državnom vlasništvu. Omanić je i prije imenovanja za stalnog člana NO Razvojne banke dva puta po tri mjeseca bio izabran i za privremenog člana Nadzornog odbora ove banke.

„Rješenjem Komisije za vrijednosne papire FBiH od 10.09.2015. godine, Omanić je ponovo u njihov registar bio upisan kao član i predsjednik NO ŽGP-a Zenica, čiji je predsjednik bio i četiri godine prije toga, da bi, samo nekoliko dana kasnije, 23.09., a nakon što je Vlada FBiH smijenila raniji NO, imenovan u sastav privremenog NO Razvojne banke FBiH. U isto vrijeme, Razvojna banka odobrava kredite, pozajmice i garancije, Jati Group d.o.o. Srebrenik, a čija povezana privatna lica su bila između ostalog i ŽGP Zenica, što znači da je Omanić ‘sam sebi odobravao’ sredstva, odnosno on je direktno zloupotrebljavao svoj položaj“, stoji u pismu.

Na ove nezakonitosti ranije je upozoravao i sekretar ŽGP-a Kasim Alić, ali nije bilo nikave posebne reakcije ni iz Vlade ni iz Razvojne banke. U dopisu Komisiji za vrijednosne papire FBiH Alić je naveo da je odredbama člana 252. (nespojivost funkcija), stav 2. Zakona o privrednim društvima, decidno propisano: „Predsjednik ili član nadzornog ili upravnog odbora društva sa učešćem državnog kapitala ili institucije ne može istovremeno biti i predsjednik ili član nadzornog odbora ili upravnog odbora drugog društva ili institucije.“

Osim nezakonitosti u Nadzornom odboru sada se govori i o nezakonitoj smjeni članova Uprave banke.

„Članove Uprave banke nezakonito je razriješio predsjednik Uprave Salko Selman iako nije imao saglasnost Nadzornog odbora Banke za takvu odluku. Također, dok je bila u Upravi banke kao izvršna direktorica za podršku poslovanju Senija Bubić tu je funkciju obnašala nezakonito, obzirom da nije poznato da je nakon imenovanja u Razvojnu banku Bubić dala ostavku na poziciju predsjednice Asocijacije žena SDA. Na zvaničnoj stranici SDA i sada stoji da je Bubić član Predsjedništva ove stranke“.

(TIP/Nap)

LTK INFO

PODIJELITE NA FACEBOOKU